PHP na Cerebre 2007

Čo všetko na PHP-web potrebujem?