PHP na Cerebre 2007

Vzorový výstup: aktuálny čas

   <?php
    echo "Teraz je " . date("H:i:s");
   ?>
  
Teraz je 14:55:09

Späť