PHP na Cerebre 2007

Vzorový výstup: dynamický web 1

   <?php
    $ziak = "Janko";
    echo "Ahoj " . $ziak . ", ako sa dnes máš?";
   ?>
  
Ahoj Janko, ako sa dnes máš?

Späť