PHP na Cerebre 2007

Vzorový výstup: Hello world!

   <?php
    echo "Hello world!";
   ?>
  
Hello world!

Späť