PHP na Cerebre 2007

Príklady

Jednoduchý cyklus

   <?php
    for ($i = 1; $i <= 10 ; $i++) {
    	echo $i . "; ";
    }
   ?>
  
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

Vetvenie

   <?php
    $peniaze = 2000000;
    if ($peniaze > 1000000) {
    	echo "Si boháč!";
    } else {
     echo "Ešte musíš veľa pracovať, aby si bol boháč.";
    }
    $peniaze = 100;
    if ($peniaze > 1000000) {
    	echo "Si boháč!";
    } else {
     echo "Ešte musíš veľa pracovať, aby si bol boháč.";
    }
   ?>
  
Si boháč!
Ešte musíš veľa pracovať, aby si bol boháč.

Výpis poľa

   <?php
    $ovocie = array("jablko", "hruška", "čerešňa");
    $zelenina = array("mrkva", "paradajka", "zemiak");
    $pecivo = array("rožok", "pletenka", "žemľa");
    
    $jedlo = array(
     "ovocie" => $ovocie,
     "zelenina" => $zelenina,
     "pecivo" => $pecivo
    );
    
    print_r($ovocie);
    print_r($zelenina);
    print_r($pecivo);
    print_r($jedlo);
   ?>
  
Array
(
  [0] => jablko
  [1] => hruška
  [2] => čerešňa
)
Array
(
  [0] => mrkva
  [1] => paradajka
  [2] => zemiak
)
Array
(
  [0] => rožok
  [1] => pletenka
  [2] => žemľa
)
Array
(
  [ovocie] => Array
    (
      [0] => jablko
      [1] => hruška
      [2] => čerešňa
    )

  [zelenina] => Array
    (
      [0] => mrkva
      [1] => paradajka
      [2] => zemiak
    )

  [pecivo] => Array
    (
      [0] => rožok
      [1] => pletenka
      [2] => žemľa
    )

)

Interaktivita s formulárom

   <form method="get" action="/php/priklady.php">
    Zadaj meno <input type="text" name="ziak"><br>
    Chlapec<input type="radio" value="chlapec" name="radio"><br>
    Dievča<input type="radio" value="dievča" name="radio"><br>
    Zadaj vek <input type="text" name="vek"><br>
    Študuješ na Vazovovej? <input type="checkbox" name="studuje"><br>
    <input type="submit" value="Odoslať údaje">
   </form>
   
   <?php
    if (eregi("[a-z]*", $_GET['ziak'])) {
    	echo "Ahoj " . $_GET['ziak'] . "!";
    }
    if ($_GET['radio'] != "") {
    	echo " Si " . $_GET['radio'] . "!";
    }    
    if (eregi("[1-9][0-9]*", $_GET['vek'])) {
    	echo " Máš " . $_GET['vek'] . "rokov!";
    } elseif ($_GET['radio'] == "chlapec") {
     echo " Nezadal si správne vek!";
    } else {
     echo " Nezadala si správne vek!";
    }
    if ($_GET['studuje'] == "on") {
    	echo " Štutuješ na Vazovovej!";
    } else {
     echo " Neviem, kde študuješ.";
    }
   ?>
  
Zadaj meno
Chlapec
Dievča
Zadaj vek
Študujes na Vazovovej?
Ahoj ! Nezadala si správne vek! Neviem, kde študuješ.