PHP na Cerebre 2007

Príklad JavaScriptu

   <script>
    meno = prompt("Zadaj meno žiaka", "");
    if (meno != ""){
     document.write("Ahoj " + meno + ", ako sa dnes máš?");
    }
   </script>
  
Späť