PHP na Cerebre 2007

Ako sa PHP líši od JavaScriptu?

JavaScript:

PHP:

vzorová ukážka javascriptu