PHP na Cerebre 2007

Aké má PHP výhody oproti iným jazykom?

Iné skriptovacie jazyky:

Výhody PHP: